Handleiding Noord-Holland ranking

 

1 Invulformulier nieuwe deelnemer

Deelnemen aan de Noord-Holland ranking begint met het invullen van dit formulier. Naam en e-mail adres die hier ingevuld worden verschijnen in de rankinglijst (e-mail is niet verplicht, maar wel zeer gewenst voor optimale sociale controle). Het wachtwoord dat hier gevraagd wordt om in te geven, is om het mogelijk te maken wijzigingen en aanvullingen op de ingestuurde lijst te doen. Hoe de lijst geraadpleegd kan worden en hoe het bewerken van de lijst in z’n werk gaan wordt bij punt 2 en 3 uitgelegd.

 

2 Bekijken individuele lijsten

Vanaf de beginpagina van de Noord-Holland ranking kunnen de individuele lijsten ingezien worden door het aanklikken van “details” vóór de deelnemer. Indien er, in de detaillijst, een pijltje voor de soort is weergegeven, kunnen details van de waarneming worden ingezien.

Op deze lijst worden de CDNA beoordeelsoorten in beginsel grijs weergeven. Grijs weergegeven soorten hebben een voorlopige status (ze worden nu nog in de totaaltelling meegeteld, maar dit zou in de toekomst kunnen wijzigen!). Zo’n voorlopige waarneming kan definitief gemaakt worden door bij de details aan te geven op welk aanvaard geval uw waarneming betrekking heeft. Hoe dit in z’n werk gaat, en hoe overige wijzigingen op de lijst ingevoerd kunnen worden staat bij punt 3 en 4.

 

3 Bewerken van de lijst

De onderhoudschermen voor de lijst zijn te benaderen door, vanaf het beginscherm, op “details” voor uw eigen lijst te klikken en vervolgens op het icoontje voor “wijzigen lijst”, dat boven de detaillijst is weergegeven. Hier wordt u gevraagd het wachtwoord in te geven dat u bij het invullen van de deelnemerslijst hebt vastgelegd. Nu verschijnt een scherm met de volgende mogelijkheden om de lijst aan te passen:

-         wijzigen deelnemergegevens:
naam en e-mailadres kunnen hier aangepast worden

-         soort toevoegen aan lijst:
hiermee kan de lijst aangevuld worden met nieuwe soorten.

-         lijst bewerken:
hiermee kunnen soorten uit de lijst verwijderd worden en kunnen extra gegevens over waarnemingen per soort worden ingevoerd.

-         lijst verwijderen:
LET OP! Door hierop te klikken worden alle gegevens van deze lijst verwijderd uit de Noord-Holland ranking.

Het bewerken van de lijst en het invullen van waarnemingsgegevens vereist nog wat extra uitleg, met name waar het de beoordeelsoorten betreft. Dit wordt verder uitgelegd in punt 4.

 

4 Invullen waarnemingen beoordeelsoorten

Waarnemingsgegevens kunnen worden ingevuld bij elke soort, maar zijn vooral van belang voor het definitief maken van de beoordeelsoorten op de lijst. Door op de optie “lijst bewerken” te klikken wordt de huidige lijst getoond, met voor elke soort de opties “verwijderen” en “details”. De optie “details” kan gebruikt worden voor het invoeren van waarnemingsgegevens per soort. Minimaal dient een datum te worden ingevuld om een waarnemingsrecord aan te maken, maar verder kunnen de plaats en eventuele bijzonderheden worden vastgelegd. Als het om een beoordeelsoort gaat wordt in het invulscherm voor de waarnemingen tevens een selectielijst getoond met aanvaarde gevallen van de soort in Noord-Holland. Door één zo’n geval te selecteren bij de waarneming, wordt deze gekoppeld aan het aanvaarde geval en hiermee krijgt de soort de definitieve status op lijst. Er kunnen eventueel meerdere waarnemingen per soort worden ingegeven.

(NB. als je niet over een vaste internet verbinding beschikt en het invullen van de waarnemingen van beoordeelsoorten wordt je wat te kostbaar, dan kun je ook een lijstje waarnemingen van beoordeelsoorten naar aende211@xs4all.nl sturen zodat ik ze kan verwerken.)

 

5 Vergelijk lijsten

Met deze optie kunnen de verschillen tussen 2 lijsten bekeken worden. Als 2 deelnemers geselecteerd worden in de selectieveldjes worden in 2 tabellen de soorten per lijst getoond die niet voorkomen op de andere lijst. Een handig hulpmiddel om zien welke soorten nog ingelopen moeten worden op de directe concurrentie. Ook kan het handig zijn om je lijst eens met die van een ander te vergelijken om eventuele vergeten soorten bij het aanmaken van je lijst aan het licht te brengen.

 

6 Discussie pagina

Een van de opties die vanaf de beginpagina van de Noord-Holland ranking kan worden aangeklikt is de discussie pagina. Hierop kunnen opmerkingen over de Noord-Holland ranking gespuid worden. Dit kunnen tekortkomingen of onduidelijkheden van het systeem betreffen, maar deze pagina is nadrukkelijk ook bedoeld om deelnemers aan de lijst aan te kunnen spreken. Sociale controle van de deelnemers is de enige controle die op de lijsten kan worden uitgevoerd. Schroom dus niet om hier eens vragen te stellen over dubieuze waarnemingen van mededeelnemers of notoire stringers van ongezouten repliek te dienen!